ZAPOMNĚLI JSTE SVÉ ÚDAJE?

QUALITY MANAGEMENT

Cílem naší společnosti je dodávat na trh nejkvalitnější ingredience a služby pro hmyz.

Crickeaters QMS

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM

Vnitřní nařízení firmy o systému řízení kvality (QMS), který určuje kvalitu výrobků a udává, že produkty splňují nebo převyšují průmyslové standardy.

Crickeaters HACCP

HACCP

Naše produkce je od společnosti, která je jedinou společností na světě s tímto certifikátem pro všechny druhy hmyzu pro lidskou spotřebu. Kvůli získání certifikace jsou potřebné pravidelné půl roční kontroly.

Crickeaters FSSC22000

FSSC 22000

Produkty splňují FSSC 22000 (certifikace systému bezpečnosti potravin), která poskytuje rámec pro efektivní řízení odpovědnosti za bezpečnost potravin. FSSC 22000 je založena na normách ISO.

Crickeaters ISO 26000

ISO 26000

ISO 26000 je vodítkem pro společensky odpovědné chování. Jeho cílem je přispět k celosvětovému udržitelnému rozvoji tím, že povzbudí organizace k tomu, aby uplatňovaly sociální odpovědnost, aby zlepšily své dopady na své pracovníky, přírodní prostředí a jejich komunity.

Crickeaters ISO-14000

ISO 14001

ISO 14000 je řada norem souvisejících s řízením životního prostředí, které existují, aby pomohly organizacím minimalizovat jejich činnosti negativně ovlivňující životní prostředí. Normy ISO 14000 jsou vypracovány technickou komisí ISO ISO / TC 207 a jejími různými podvýbory.

Crickeaters GMP

GMP+ B8

Naše výrobky jsou certifikovány podle GMP + B8. Toto certifikace se týká krmiv pro zvířata v zájmovém chovu dle požadavků evropské legislativy.

NAHORU