ZAPOMNĚLI JSTE SVÉ ÚDAJE?

LEGISLATIVA

Do 31. 12. 2017

V současné době není v ČR konzumace hmyzu pro lidskou spotřebu legislativně upravena. Existují zákony EU, u kterých nelze přesně určit, zda se vztahují k této komoditě pro lidskou spotřebu. Existují ovšem státy (Nizozemí, Belgie), kde je hmyz pro lidskou spotřebu upraven místními zákony a je tedy možné v těchto státech hmyz pro lidskou spotřebu prodávat.

Od 1. 1. 2018

Konzumace hmyzu celosvětově stále roste a proto od roku 2018 vstupuje v platnost nařízení EU 2015/2283 o "potravinách nového typu", které upravuje lidskou konzumaci hmyzu. Každý subjekt, který chce prodávat hmyz pro lidskou spotřebu na území EU, musí projít procesem autorizace u Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA). Naše produkce o autorizaci již požádala a až do konečného potvrzení o získání této autorizace se na všechny naše produkty vztahuje výjimka s platností do roku 2020 a po celou tuto dobu lze naše výrobky dále prodávat.

NAHORU