ZAPOMNĚLI JSTE SVÉ ÚDAJE?

LEGISLATIVA

Do 31. 12. 2017

Konzumace hmyzu pro lidskou spotřebu není legislativně upravena. Existují zákony EU, u kterých nelze přesně určit, zda se vztahují k této komoditě pro lidskou spotřebu. Existují ovšem státy (Nizozemí, Belgie), kde je hmyz pro lidskou spotřebu upraven místními zákony a je tedy možné v těchto státech hmyz pro lidskou spotřebu prodávat.

 

Od 1. 1. 2018

Dne 1. ledna 2018 nabylo účinnosti nařízení vydané EU, podle kterého se hmyz zařadil mezi tzv. „Novou potravinu“.

Dle tohoto nařízení je možné na trh uvádět jako Novou potravinu takový druh hmyzu, který byl v rámci evropských zemí prokazatelně uveden na trh jako potravina již před 1.1.2018. Všechny výrobky, které nabízíme, tyto podmínky splňují.

Kontrolní orgán každé evropské země pak přistupuje k tomuto nařízení odlišně a má možnost si jej ještě upravit.

Dne 24. listopadu 2020 vydala EFSA vyjádření, ve kterém označila konkrétní druhy hmyzu jako bezpečnou potravinu.

Toto vyjádření EFSA je základním kamenem pro budoucí legislativní kroky EU.

Hmyzí nadšenci včetně nás jásáme a těšíme se, že se hmyz stane stabilní a celoevropsky uznávaný.

 

Celé plné znění nařízení najdete zde.

NAHORU